Bilder från utställningen i dec 2018

August Oiltempera

Galleri Movitz

Hornsgatan 40 Stockholm

Josefin Hills utställning ”Som jag minns det” tar avstamp ur den tidigare utställningen ”Sfärer och tillstånd” där Josefin fortsätter att utforska hur färgklanger och former kan beskriva en känsla – ett poetiskt landskap får växa fram och hur minnet av ett ögonblick, ord, fraser och strofer  ikläds färgrymder.

Färgen och dess inneboende kvalitet har en stark inverkan i måleriet och Josefin arbetar expressionistiskt, abstrakt och figurativt i mötet med uttrycket  i sin konst.