Konstnären Josefin Hill

Josefin Hill bor och verkar som konstnär och formgivare i Stockholm.

Ett urval av hennes arbeten hittar du på denna hemsida. Josefin arbetar i olika material och medium där måleri, illustrationer och collage får ge olika röster och uttryck. Poesi ikläds bilder och illustrationer och även det omvända – målningar kan mynna ut i text och poesi.

Återkommande i måleriet är utforskandet av hur färgklanger och former kan beskriva en känsla – hur ett poetiskt landskap växer fram och hur minnet av ett ögonblick, ord, fraser, strofer kan iklädas färgrymder.

Färgen och dess inneboende kvalitet har en stark inverkan i måleriet och Josefin arbetar både expressivt och abstrakt i mötet med uttrycket i sin konst.

Josefin Hill har studerat konst, form och design vid Nyckelviksskolan, Beckmans School of Design, Birkagårdens Konstlinje samt är utbildad Dipl. Bildterapeut/psykoterapeut.